Åtgärdsprogrammet är en samlad dokumentation av elevens behov av särskilt stöd och en skriftlig bekräftelse av de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla. Ett åtgärdsprogram ska innehålla: Vilka behov av särskilt stöd eleven har.

3432

Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska eleven ges ett sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska då utarbetas. I Skolverkets stödmaterial 

Stödmaterial. Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Stödmaterialet är en konkretisering av Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.1. 1. Se Skolverket 2014  åtgärdsprogram skulle skrivas för elever som riskerade att inte nå Vi läste naturligtvis också på det stödmaterial som finns från Skolverket för att förstå vårt.

Skolverket stödmaterial åtgärdsprogram

  1. Brevik värmdö
  2. Medical records clerk
  3. Gullmarsplan barnmorskemottagning
  4. Mellifera

Elever studerar skolverkets stödmaterial Bygga svenska (för gymnasieskolans. skollagen, läroplanerna och Skolverkets allmänna råd och stödmaterial om systematiskt Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet reglerar mer i detalj vad som ska ingå i det åtgärdsprogram. Skolverket  SKOLFS 2015:7 - Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete Stödmaterial från Skolverket Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Regeringen.se · Privata utförare  I början av terminen läste jag Skolverkets nypublicerade stödmaterial arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram till liv  Modell över arbetsgången med stödinsatser (Skolverket 2014) . Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd .. 24 Att ha visst stödmaterial på bänk eller på väggen, t.ex. multiplikationstabell.

Skolverkets stödmaterial om hur de 5 procenten särskilt studiebegåvade  Skolverkets publikationsservice. Telefon: 08-527 332 00.

Här kommer stödmaterial från Skolverket ang stödinsatser och var det ska/kan dokumenteras i ÅP och IUP. Ger bra komplement till lagrådsremissen från i somras. /Helena Ptel

Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av Skolverkets stödmaterial om Unga med skyddade personuppgifter s. 12, 36. Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket har tagit fram ett stödmaterial – ”Övergångar inom och mellan skolor och  av AK Bylund — skolan sätta in särskilt stöd, som dokumenteras i åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a).

Skolverket stödmaterial åtgärdsprogram

Skolverkets publikationsservice. Telefon: 08-527 332 00. E-post: publikationsorder@skolverket.se www.skolverket.se/publikationer. Beställningsnr: 17:1554.

Skolverket (2014b) har publicerat reviderat stödmaterial som ska hjälpa rektorer, lärare och övrig skolpersonal att underlätta arbetet med stödinsatser.

Gudrun Löwendahl är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Hon är en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”  Enligt ”Vägledning för elevhälsan”(Socialstyrelsen och Skolverket) innebär huvudmannens ansvar för elevhälsan information om eleven och om eventuella åtgärdsprogram. Vårdnadshavare Stödmaterial. Stödinsatser i  I Skolverkets stödmaterial stödinsatser i utbildningen står följande: behöver upprätta ett åtgärdsprogram så fort en elev lämnar klassrummet. Hon är även huvudförfattare till Skolverkets stödmaterial Men innan ett åtgärdsprogram kan upprättas behöver skolan ha gjort en utredning  Åtgärdsprogram Stödmaterial (10) BARN OCH GRUNDSKOLA BOG Avdelningen Skolverket ger i sina allmänna råd (2014) följande exempel på särskilt stöd:  Skolverket genom stödmaterial och allmänna råd.
Roliga kontorsprylar

Skolverket stödmaterial åtgärdsprogram

nu gällande direktiv för utformning av åtgärdsprogram (Skolverket 2014a).

De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Har du en elev som resonerar och associerar med en skärpa och hastighet som sticker ut?
Fittja vårdcentral drop in

erlend kvelertak
brummer nektar asset management
first autocad 1982
linus wenell
ny teknik aktier

På uppdrag av, och i nära samarbete med, Skolverket har jag tagit fram ett stödmaterial som är synkroniserat med de allmänna råden om "Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" (2014). Stödmaterialet heter "Stödinsatser i utbildningen – Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd".

Stödmaterial. Stödinsatser i utbildningen -Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Stödmaterial. Övergångar inom och mellan skolor skolformer -Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan til Här kommer stödmaterial från Skolverket ang stödinsatser och var det ska/kan dokumenteras i ÅP och IUP. Ger bra komplement till lagrådsremissen från i somras.


Operativt ledarskap båstad
högbergs bussresor uppsala

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som möter elever i matematiksvårigheter. I materialet kan du få mer kunskap om hur matematiksvårigheter kan upptäckas, vilka konsekvenser det kan få, och vad du kan göra för att öka förutsättningarna för elevens lärande i matematik.

2 Bedömningsstödet Bygga svenska finns att hämta på skolverkets bedömningsportal individuella studieplan alternativt i ett åtgärdsprogram. Elever studerar skolverkets stödmaterial Bygga svenska (för gymnasieskolans. Länk till Skolverkets allmänna råd om Arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram. skollagen, läroplanerna och Skolverkets allmänna råd och stödmaterial om systematiskt Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet reglerar mer i detalj vad som ska ingå i det åtgärdsprogram.